اللهیبی, ., إِبراهیم, . (2021). الصلات التجاریة بین الموانئ الهندیة والصینیة(132_656هـ/749_1258م). DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 51(87), 317-336. doi: 10.33899/radab.2021.170102
قاسم عمر علاوی اللهیبی; سفیان یاسین إِبراهیم. "الصلات التجاریة بین الموانئ الهندیة والصینیة(132_656هـ/749_1258م)". DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 51, 87, 2021, 317-336. doi: 10.33899/radab.2021.170102
اللهیبی, ., إِبراهیم, . (2021). 'الصلات التجاریة بین الموانئ الهندیة والصینیة(132_656هـ/749_1258م)', DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 51(87), pp. 317-336. doi: 10.33899/radab.2021.170102
اللهیبی, ., إِبراهیم, . الصلات التجاریة بین الموانئ الهندیة والصینیة(132_656هـ/749_1258م). DIYALA JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES, 2021; 51(87): 317-336. doi: 10.33899/radab.2021.170102